Het Centraal Museum van Utrecht https://znaki.fm/nl/places/centraal-museum-utrecht-tentoonstelling-collectie/ is een educatief en cultureel centrum met daarin het Centraal Museum en de Kunstgalerij, het Aartsbisschoppelijk Museum en het Museum van de Oudheidkundige Vereniging Utrecht. Het ligt in de stad Utrecht, Nederland. Het werd in 1838 opgericht.

Rustig Utrecht

Utrecht neemt een aparte plaats in tussen de steden van Noord-Nederland. Het was ooit een nederzetting van de Bataafse stammen. Het land werd in beslag genomen door Romeinse legionairs, die er 47 forten van Albiobola vestigden. Het christendom kwam al vroeg naar de nederzetting, en vanaf de 8e eeuw na Christus was het de zetel van een bisschop.

De geschiedenis kent de Unie van Utrecht in 1579. Het sluiten van de Unie van Utrecht legde de basis voor het onafhankelijke staatsbestaan van de Republiek der Verenigde Provinciën (veel steden in Vlaanderen en Brabant sloten zich ook aan bij de Unie van Utrecht, maar in de jaren 1580 van de 16e eeuw werden ze veroverd door het Spaanse Rijk).

Toen protestantse sekten de overhand kregen in de Noordelijke Nederlanden, bleef Utrecht in de schoot van het katholicisme. Dit leidde tot nauwe religieuze en culturele contacten met Italië en met het pauselijke Rome. Zowel de Utrechtse Maniëristen als de Utrechtse Caravaggisten zijn beroemd gebleven in de kunstgeschiedenis. Van 1807-1810 was het kortstondig de residentie van Louis Bonaparte, koning van Holland (en de stad was de hoofdstad), en van 1810-1813 was het het centrum van het Franse departement Zeiderzee.

Sinds 1636 begon de Universiteit Utrecht te werken, aan het eind van de XX eeuw de grootste van Nederland. Deels werden deze historische gebeurtenissen weerspiegeld in de aard van de collecties van het Centraal Museum van Utrecht, dat in 1838 werd opgericht.

Het pand van het Centraal Museum

Oorspronkelijk had het museum geen eigen pand en bevond de kleine collectie schilderijen zich op de bovenverdieping van het Utrechtse stadhuis. De collectie had een beperkt onderwerp en bevatte alleen werken van lokale kunstenaars. In 1921 werden verschillende museumcollecties van de stad samengevoegd tot één museuminstelling, die de naam Centraal Museum kreeg. De tentoonstellingen werden ondergebracht in de bakstenen gebouwen van het voormalige Nicolaasklooster (Nicolaaskerkhof).

Op deze manier omvatte de museumcollectie archeologische vondsten, architectuurmodellen van oude Utrechtse gebouwen, schilderijen van Utrechtse kunstenaars uit verschillende eeuwen, oude meubels en stukken uit het bisschoppelijk museum.

Utrechtse volgelingen van de Italiaan Caravaggio

Een speciale groep in de Nederlandse kunst van de XVII eeuw werd gevormd door de zogenaamde Utrechtse Caravaggisten. In tegenstelling tot het merendeel van de kunstenaars uit protestants Nederland, bleven de inwoners van Utrecht in de schoot van de katholieke kerk en onderhielden zij vele jaren lang banden met het centrum van het katholicisme en de beeldende kunst – Rome. Vertegenwoordigers van het Nederlandse maniërisme werkten hier graag. Later kwamen er, dankzij de band met Rome, aanhangers van een nieuwe stroming in de kunst – het Caravaggisme. Sommigen van hen woonden en werkten tientallen jaren in Rome – Gerrit van Gontgorst, Dirk van Baburen, Gendrik Terbruggen. Bovendien ontmoette Terbruggen Caravaggio zelf in Rome, zag zijn werken en bestudeerde ze.

error: Content is protected !!